Algemene informatie

Bestuur
Commissies EMC
Lidmaatschap
Word Lid
Bankrelatie
't Kluphoes

Bestuur:

Voorzitter Vacature      
           
Secretaris E. Brok       06-47056628
           
Penningmeester K. Oude Meijers       06-51563607
           
Leden F. Lammertink       06-29217269
  H. Wolters       0547-383072
  L. Spekreijse       06-48499706
  H. a/d. Stegge       0547-383110
  F. ten Berge       06-52028203
  R. Schrooten       06-54713877

Commissies EMC

Beheer 't Kluphoes H. a/d Stegge 06-53272523 kluphoes@entersemotorclub.nl
  G. Tijink 06-53651576  
  H. Getkate 06-31620890  
       
Redactie H. Wolters 0547-383072 redactie@entersemotorclub.nl
  R. Holtkamp 06-16480670  
       
Website F. Lammertink 06-29217269 contact@entersemotorclub.nl
       
Weekend F. Lammertink 06-29217269 weekend@entersemotorclub.nl
  B. Rikkert 06-52028208  
  J. Slagers 0547-383787  
  J. Homan    
  N. Wielens 06-51009934  
Toer (geen activiteiten) J. Nuitermans 0546-456356 toer@entersemotorclub.nl
       
Enduro L. Spekreijse 06-48499706 inforeggerit@entersemotorclub.nl
  J. Slagers 0547-383787  
  R. Nijzink 06-50226817  
  M. Knol 06-17848750  
  M. Spekreijse 06-48979371  
  A. Slagers 0547-384332  
       
Cross en Speedtrial P. Kuipers 0547-382168 cross@entersemotorclub.nl
  J. Slagers 0547-383787 noaberscross@entersemotorclub.nl
  A. Slagers 0547-384332 speedtrial@entersemotorclub.nl
  A. Kamphuis 0547-382593  
       
Supermoto H. Wolters 0547-383072 supermoto@entersemotorclub.nl
  H. Spenkelink 06-51194664  
  P. Busger 06-81463799  
  R. Bolscher    
       
Brommers H. a/d Stegge 06-53272523 brommers@entersemotorclub.nl
  H. Asbroek 06-55101151  
       
Veteranen H. de Wilde 06-15022942 veteranen@entersemotorclub.nl
  M. Starrevelt 06-25319316  
       
Klassiekers H. Nollen 06-22327171 klassieker@entersemotorclub.nl
       
Enterrun G. Lankamp 0547-381711 enterrun@entersemotorclub.nl
  H. a/d Stegge 06-53272523  
  G. Poortman 06-51349531  
  G. Kalenkamp 0547-382986  
  H. Beverdam 0547-381661  
  H. ter Denge 06-29536751  
       
Dartteam "EMC Spiekerhard"
M. Lozeman 06-27028534 emcspiekerhard@entersemotorclub.nl
       
       

Lidmaatschap

18 t/m 64 jaar EUR 25,00
vanaf 65 jaar EUR 15,00
Gezinslidmaatschap EUR 30,00

Een gezinslidmaatschap omvat een echtpaar met eventueel minderjarige kinderen.
Het lidmaatschapsgeld is het hele jaar hetzelfde, het maakt niet uit wanneer je lid wordt.
Word je na 1 september lid dan geldt de betaling voor het hele volgende jaar.

Word Lid

Om lid te worden kun je een email versturen naar wordlid@entersemotorclub.nl
Je dient dan de hierboven vermelde lidmaatschapkosten over te maken naar onderstaand rekeningnummer.

Bankrelatie

Rabo-bank rekening IBAN: NL25RABO0114307024

’t Kluphoes

Openingstijden
Woensdag: 19.30 uur tot 23.00 uur
Zaterdag: 15.00 uur tot 19.00 uur

Adres Postadres

EMC 't Kluphoes
Krompatte 4
7468 AS Enter
Tel: 0547-382053

EMC Postadres
Postbus 53
7468 ZH Enter